HUISREGELS

HUISREGELS

 1. Iedereen die een reservatie maakt bij Privé sauna de Schranshoeve verklaart zich automatisch akkoord met onze huisregels.
 2. Voor het in gebruik nemen van ons saunacomplex dient u eerst een douche te nemen.
 3. Kinderen dienen steeds onder toezicht te blijven van een volwassen persoon.
 4. Privé sauna de Schranshoeve heeft het recht om mensen te weigeren indien deze een gevaar vormen voor de volksgezondheid, agressief zijn, dronkenschap en/of wangedrag vertonen.
 5. Huisdieren zijn niet toegelaten.
 6. Het is verboden in ons complex producten toe te voegen in de whirlpool of het zwembad.
 7. Het is verboden massage olie in ons complex te gebruiken.
 8. Het is verboden drank en/of eten te verbruiken in de Finse sauna, de Infraroodsauna, Turks stoombad, whirlpool en zwembad.
 9. Het gebruik van badslippers is verplicht.
 10. Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de door Privé sauna de Schranshoeve ter beschikking gestelde faciliteiten. In geen geval kan Privé sauna de Schranshoeve aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, ongelukken, lichamelijke- of materiële schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de door Privé sauna de Schranshoeve ter beschikking gestelde faciliteiten. Privé sauna de Schranshoeve zal tengevolge ook nooit in gebreke gesteld kunnen worden.
 11. De directie kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van goederen.
 12. Instellingen van de apparatuur worden door de klanten niet gewijzigd.
 13. Wanneer schade aangebracht wordt aan het door u gehuurde complex bent u verplicht de herstelling van deze schade te vergoeden.
 14. Wanneer de toegebrachte schade tot gevolg heeft dat het door u gehuurde complex niet meer 100% kan functioneren, zal een schadevergoeding van 500 EUR per dag betaald moeten worden te rekenen van de dag waarop de schade werd toegebracht tot en met de dag waarop deze hersteld werd.
 15. Op het einde van de door u gehuurde periode dient u zich naar de kleedkamer te begeven zodat de volgende klanten een gereinigd complex kunnen betreden. Bij laattijdig verlaten van de faciliteitenruimte zal de extra tijd aangerekend worden aan het geldende uurtarief.
 16. Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen tussen ons en onze klanten is de rechtbank van Antwerpen bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt aangewezen.